В съавторство с д-р. Мая Русева, преподавател политически науки, дипломация и национална сигурност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  Дейност, която има разнообразно предназначение-организационно-поддържаща, превантивна и антикризисна функции в охранителната дейност, е оценката на риска. Тя е част от цялостната системна структура на охранителната дейност. Изпълнява