охранителни дейности

Охранителни дейности

Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Номер: 00933-2016-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.militarymuseum.bg/Pages/Profil_na_kupovacha/profil_na_kupovacha.html Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на поръчката включва охранителни дейности, като: – охрана на всички сгради, прилежащи терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и движими културни ценности с цел недопускате на

Оценка на риска при извършване на охранителни дейности

В съавторство с д-р. Мая Русева, преподавател политически науки, дипломация и национална сигурност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  Дейност, която има разнообразно предназначение-организационно-поддържаща, превантивна и антикризисна функции в охранителната дейност, е оценката на риска. Тя е част от цялостната системна структура на охранителната дейност. Изпълнява