Богдан Стойчев

Охраната на училищата – Актуален проблем след трагедията в Лясковец

В съавторство с д-р. Мая Русева, преподавател политически науки, дипломация и национална сигурност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Инвестицията в нашите деца е най-значимата инвестиция в бъдещето на нацията и на нас самите. Тя се изплаща с най-голям социален и личен ефект. Днес се налага

Оценка на риска при извършване на охранителни дейности

В съавторство с д-р. Мая Русева, преподавател политически науки, дипломация и национална сигурност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  Дейност, която има разнообразно предназначение-организационно-поддържаща, превантивна и антикризисна функции в охранителната дейност, е оценката на риска. Тя е част от цялостната системна структура на охранителната дейност. Изпълнява

Сигурността в училищата

Един случай, разиграл се до двора на елитно столично училище и по чудо разминал се без жертви, ни провокира да поставим отново въпроса за сигурността в училищата. Ето и конкретните факти: Мъж на средна възраст е бил нападнат от ученици пред Националната природо-математическа гимназия в София, заради