Възложител: Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград
Номер: 02724-2018-0065
Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1/ПРОФИЛ-НА-КУПУВАЧА.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща доставка и монтаж на сигнално-известителна техника, използване и поддържане на монтираната сигнално-известителна техника в обекта на „Югозападно държавно предприятие”ДП”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/09/2018 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email