Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2018-0007
Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?fxINgxhnlOS6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на поръчката е извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката, а именно: Обект 1-Централната сграда на Министерството на образованието и науката, находяща се на бул. „Княз Александър Дондуков” № 2А, гр. София; Обект 2 – Училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр.София; Обект 3 – Административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Сливница” № 235.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email