Презентации

Договор за установяване на режима „Открито небе“

Договорът за установяване на режима Открито небе (ДОН) е открит за подписване на 24 март 1992 г. в Хелзинки. Той влиза в сила от 01 януари 2002 г., след ратифициране от всички страни по него. Република България подписва договора на 24 март 1992 г. и го ратифицира

Практически препоръки за безопасно движение по пътищата

От пресцентъра на МВР публикуваха Практически препоръки за безопасно движение по време на предстоящите празнични и почивни дни. По-долу можете да видите и какви са препоръките на министерството:   Практически препоръки за безопасно движение по време на предстоящите празнични и почивни дни

Доклад на ДАТО за 2014 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдена политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства и бюджетна програма „Технически операции“ на Държавна агенция „Технически операции“ за 2014 г.   DATO_2014

Световни тенденции във вноса и износа на оръжие

Международни тенденции в продажбата на оръжия

Публичен отчет на МВР за 2014 г.

Министерството на вътрешните работи публикува в сайта си подробен публичен отчет за извършеното през изминалата 2014 г. В документа са посочени факторите, които обуславят състоянието на престъпността в страната, както и развитието на процесите в МВР. Повишеният миграционен натиск по границата на България е основен риск за

Свобода на държавите

Годишен доклад на правозащитната организация Freedom House, класиращ държавите спрямо политическите и граждански свободи.   Freedom in the World 2015

Пътна полиция – нова система за видеоблюдение и статистика за 2014

Презентация на Министерство на вътрешните работи при представянето на новата система, с която са оборудвани автомобилите на Пътна полиция. Официална статистика за ПТП за 2014 година. Оборудване на колите на Пътна полиция

Анализ на състоянието и развитието на отрасъл „Охрана“

Българска стопанска камара публикува Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони. Интерес за читателите на SECURITY.BG представлява секторът „Охрана“, с който може да се запознаете тук:

Пътна карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност

Инвестиционен план на МО до 2020 г.