Наричат се още скенери на сигурността (security scanners). Те функционират на първия етап на реализация на атаката и позволяват да се открият уязвимостите на ИС.

 

Print Friendly, PDF & Email