12-15 February 2013 | Crocus Expo, 2 pavilion, 8 hall | Moscow, Russia

18th International Exhibition and Forum

Традиционно изложение за производители и инсталатори на системи за сигурност, както и за най-големите крайни потребители в Русия, TB Forum 2013 е най-голямата проява за нови технологии в областта на сигурността.

248 изложители от 14 страни
50 събития и работни срещи
400 + метра Транспорт Pavillion

Представители на Руското правителство:
Федералната служба за сигурност                                                                                                                                                                                          Федералната служба за технически надзор и контрол на износа

С подкрепата на:
20 + министерства и национални служби
70 + руски и световни медии

http://www.eng.tbforum.ru/

 

Print Friendly, PDF & Email