Откриват се завършили атаки и чрез анализът им се предотвратява повторната им реализация.

 

Print Friendly, PDF & Email