Своевременно откриване нарушения на цялостта на   програмната, апаратната и информационна част на информационната система.

Print Friendly, PDF & Email