През 16-ти век жените самураи осигурявали защита на своите деца и домове. Техните военни задължения включвали измиване и подготовка на отсечените глави на враговете, които трябвало да бъдат представени пред тържествуващите генерали. Подобно на своите съпрузи, кодът на честта бил от първостепенно значение за жените самураи. Неизменно въоръжени със своите малки кинжали, те били готови да дадат живота си, за да защитят честта на своето семейство.

 

Източник: Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email