Снимка - novinar.bg

Снимка – novinar.bg

Следващият коментар е критичен поглед върху събитията от последните дни и тактиката на полицията да се справи с един от най-сериозните проблеми на населението – битовата престъпност.

По официални данни от годишните отчети на МВР, битовата престъпност в България нараства. Тя засяга най-голям дял от населението и се характеризира с грабежи и кражби на имущество, като в някой от случаите престъпленията завършват със смърт или силни физически и психически травми върху жертвата. Основен криминален контингент на битовата престъпност са т.нар ниско образовани, силно маргинализирани групи, чийто общности обитават най-вече гетата и малките населени места. От своя страна малките населени места се характеризират с висока безработица, застаряване на населението и слабо полицейско присъствие. Това е и рецептата за ситуацията в момента, към нея разбира се трябва да прибавим и проблемите в съдебната система, ниското заплащане на труда и други общонационални въпроси пораждащи по-висока престъпност.

Сега нека разгледаме и настоящата тактика на МВР да се справи с проблема. Официално МВР обяви 15 области, в които ще мобилизира служители на „Специализирани полицейски сили” и ГД „Национална полиция”. Служителите ще изпълняват директна физическа охрана, ще следят за предотвратяване на престъпления и ще извършват залавяне на нарушители на място, ще изградят тайни постове които ще наблюдават евентуално предвижване на престъпни групи и ще извършват превенция. Основния метод на този тип стратегия е засиленото полицейско присъствие и то се основава на принципа – повече полиция = по-малко престъпност. Предвид изброените факти по-горе, засиленото наличие на полиция при всички положения ще се отрази положително на засегнатите области, но само докато тя е там. Проблема идва от факта, че присъствието на полицията е в ограничен период от време и беше национално обявено (държавата се лиши от момента на изненадата), следователно всичко което се иска от криминалния контингент е да издържи докато засиленото полицейско присъствие отпадне. След като полицията се оттегли проблемите на малките населени места ще останат непроменени.

Снимка - Монитор

Снимка – Монитор

Нека разгледаме и идеалното реализиране на този принцип… то би следвало да включва такава гъстота на полицейските служители, че те ще имат директен контрол и поглед върху всяка част от населеното място. Естествено това е практически невъзможно. След Бостънските взривове при спецоперацията за залавяне на атентаторите, САЩ затвори града, спря движението на автомобили и хора и мобилизира целия си силов персонал в търсене и патрулиране като на практика реализира максимума на засиленото полицейско присъствие, което се превърна в полу-военно положение.

Извода до който следва да стигнем е, че засиленото полицейско присъствие може да се налага само в малък мащаб за ограничен период и то при специални условия (дипломатически визити, мероприятия от масов тип – футболни срещи, митинги, концерти, антитерористични операции и други), каквато е и реалната практика на този тип тактика.

Снимка - kanal6

Снимка – kanal6

Какво е решението на въпроса с битовата престъпност? Високата битова престъпност е неизменно следствие от общонационалните проблеми. Предоставянето на повече работни места, по-високото заплащане на труда, ефективните и строги присъди и най-вече решаването на проблема с ниско образованите, силно маргинализирани групи следва да доведе до силно положителни резултати. Тъй като полицията не може да е навсякъде и по всяко време, първата и най-ефективната мярка в тази насока следва да е предоставянето на възможността на гражданите да защитават сами имуществото и здравето си, посредством легитимно притежаване на оръжие и правни норми гарантиращи тяхната ненаказуемост в отбрана.

Повече по темата можете да прочетете в актуалния ни материал:  „Оръжието – гарант за личната сигурност“.

Print Friendly, PDF & Email