wikipedia.org

wikipedia.org

Строежът на Софийския затвор започва в далечната 1903 г. по подобие на модерните западно-европейски затвори от началото на ХХ век. Официалното му откриване е през 1911 г. Наричан е още Централен софийски затвор и се явява една от първите сгради, специално предназначени за изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Понастоящем Софийският затвор, със своята 100-годишна история, е един от най-старите и най–големите функциониращи затвори в Република България, с обща жилищна площ 3 737 кв.м. Към него са изградени две затворнически общежития /ЗО/ – “Казичене”, и “Кремиковци”, в които се настаняват съответно лишени от свобода от открит и  закрит тип.

На територията на затвора се намира и специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода – СБАЛЛС, в която се лекуват лишени от свобода от цялата страна.
Дейността на затвора се осъществява от 466 служители, от които 382 държавни и 84 по трудови правоотношения, структурирани в сектори: “Режимна и надзорно-охранителна дейност”;  “Социална дейност и възпитателна работа”; “Финансово-ресурсно осигуряване” и СБАЛЛС. От 2003 год., със Закона за изпълнение на наказанията, е създадено и функционира териториално поделение на Държавно предприятие “Фонд затворно дело”, чиято дейност се осъществява от 17 служители по трудови правоотношения. Дейността им е свързана с мебелен, механичен и обувен цех, печатница, земеделско стопанство, както и дейности, свързани с наемане на лишени от свобода за обща работа от външни фирми. В последните години броят на заетите в трудовата дейност затворници се движи около 25%, като в затворническото общежитие от открит тип надвишава 50%. Най-много са ангажираните във външни търговски дружества и по-малко на собствена производствена база. От корпуса на затвора лишени от свобода работят в обслужващата сфера; механичен, дърводелски, шивашки цехове; работа на ишлеме на хартиени пликове и акцедентни материали.

В общежитията от закрит тип лишените от свобода са ангажирани в по-голямата си част на работа извън общежитието – в металургичния комбинат. На територията на общежитието има цех за хартиени пликове. В общежитията от преходен и открит тип, които са в един и същ обособен район, лишените от свобода, работят предимно на работни обекти извън общежитието, като затвора има сключени договори с повече от 90 фирми. Общият брой на задържаните в Софийския затвор към настоящия момент е около 2 222, като от тях 182 са чужди граждани, като тези данни постоянно се променят. Лишените от свобода в затвора обитават 206 спални помещения, от тях 117 са в основния корпус. Всички спални помещения в корпуса на затвора са малки. Малки са и помещенията в другите корпуси. В целия затвор има 8 средни такива. Степента на пренаселеност е 1,54 при норматив 6 кв.м за едно лице.

За затворническо общежитие „Кремиковци” степента на пренаселеност е 2,26. Има 56 спални помещения. За затворническо общежитие „Казичене” степента на пренаселеност е 1,12. Общата степен на пренаселеност на целия затвор е 1,53. За осмисляне на престоя в затвора със задържаните лица се реализират непрекъснато културно-информационни и спортни дейности. Голям процент от тях са включени в обучителни и образователни дейности. В затвора гр. София функционират модерно оборудвана компютърна зала, учебен център и арт-клуб, в които се реализират съответните обучителни програми и се развиват уменията и талантите на задържаните лица. Изградена е фитнес – зала с пълно оборудване за спортни занимания, където освен силови спортове се провеждат занимания по йога под ръководството на външен експерт. Социалната дейност с осъдените е насочена към реализиране на дейности, свързани с оценка на правонарушителите и планиране на присъдите. Провежда се специализирана индивидуална и групова работа. В затвора има изграден православен параклис. Осигурена е възможност за удовлетворяване на потребностите на лишените от свобода с различна религиозна принадлежност. Едни от основните съществуващи проблеми в Централен софийски затвор произтичат от битовите неуредици, употребата на наркотични вещества и засилената опасност от епидемия на ХИВ/СПИН.

Print Friendly, PDF & Email