2014.01.08_shema efir4

Схема на системата ЕФИР 4

Системата за централизиран мониторинг ЕФИР 4 е  разработена от развоен екип на „Технопол” ЕООД  за изграждане и ползване на модерни централизирани мониторинг центрове. Тя представлява софтуерно сървърно решение за комуникация, получаване, обработка и архивиране на информация от GSM/GPRS комуникатори.

Създадена специално за  нуждите на фирми, реализиращи охранителна дейност, системата може да идентифицира и обработва 65 хиляди обекта. Работи чрез комуникацията – интернет, GPRS, SMS и позвъняване. Приоритетно е настроена чрез интернет и GPRS. При работа с GSM/GPRS модули и загуба на комуникация по GPRS канала, модулите (ако са програмирани така) могат да изпращат алармена информация чрез SMS и позвъняване. Това е допълнителна гаранция за получаване на важната  алармена информация. Режимът на работа GPRS/SMS за обектовите модули е автоматичен и при възстановяване на GPRS комуникацията те продължават да изпращат алармена информация по този канал.

2014.01.08_komunikator D4T4

GSM дайлер D4T4

ЕФИР 4 притежава възможност да бъде надграждан с различен брой входни точки. Входна точка за комуникация с ЕФИР 4 означава интернет канал при сървъра,(независимо жичен или безжичен) със статичен IP адрес. Всеки обектов модул може да бъде програмиран за комуникация на до 4 IP адреса. По този начин професионалното конструиране на системата гарантира предаването на обектовата алармена информация с възможно най-висок процент сигурност. Примерно организиране  на 3 входни точки осигурени от различни интернет провайдери – малка е вероятността те едновременно да отпаднат. Обектовите модули изпращайки информация на адрес, който е отпаднал, автоматично търсят следващия и предават информацията. Комуникацията между сървъра и обектовите модули е двупосочна с потвърждение. Поддържа се комуникационен тест от няколко минути. При получаване на тестов комуникационен сигнал мониторинг софтуера генерира алармено съобщение.

2014.01.08_za_spisanie_2

Визуализация на софтуера

Наблюдението на информацията в реално време може да става чрез мониторинг софтуер имащ връзка със сървър в реално време през вътрешна мрежа или чрез интернет достъп.

2014.01.08_broshura_efir4_grub_s_Z8_NEW_bezISO

Допълнителна информация за ЕФИР 4

ЕФИР 4 позволява модулно конфигуриране и по този начин ситемата може да работи еднакво добре и при 200 обекта и при 20 000 обекта.

Предимствата, които предлага системата ЕФИР 4 – двупосочна връзка, непрекъснатост, неограниченост на количеството и вида информация я превръщат в желан реквизит за най- успешните охранителни фирми в страната.

Print Friendly, PDF & Email