BynetСитуации, които предизвикват заплахи и хаос (терористични актове, природни бедствия, повреди в инфраструктурата, човешки грешки и др.) не са рядкост в забързаното всекидневие. Такива случаи създават необходимост от  внедряване, опериране и обновяване на видеоизвестяване (VMS –  Video Messaging System), решения за мониторинг, контрол и управление при екстремни ситуации. Определящи характеристики на такъв тип събития се откриват в несигурността по отношение на вида, обхвата, времето и мястото на подобен тип заплаха, определяне на подходящия екип, който да отговори на възникналата ситуация, липсата на добри практики и частична база от знания. Основавайки се на тези характеристики е необходима система, която не може да бъде манипулирана и повредена, система, от най-добри практики за VMS интегрирано наблюдение и виртуализация за световни организации и институции, занимаващи се със защита на собствеността, опазване на обществената сигурност и ред, наблюдение, комуникация и отговор в реално време, командване и контрол, координация на центрове за извънредни ситуации.

Израелската фирма „Байнет” (Bynet) предлага система за цялостни решения за командни, контролни и центрове за извънредни ситуации (CCEC – Command & Control and Emergency Centers), които по същество  представляват специализирани, интегрирани контролни центрове за координация и многослоен контрол, базирани на най-напредналите технологични направления. Компанията притежава доказан опит и познания в изграждането на решения за пренос на данни и започва своята дейност през 1974 г. Развива се като една от водещите хай-тех компании в Израел. С течение на времето специалистите доказват своя професионализъм и „Байнет” разгръща своята дейност и реализира свои проекти в много страни по света. В България фирмата е представена от 2006 г. През изминалите години екипът е развил значителни умения в областта на сигурността, видеоконтрола, мобилни безжични връзки (wimax, wlan & gsm), и в областта на ИТ-сигурността. От 2009 г. „Байнет България” се превърна в регионален център и работи в съседните страни.

 Иновационната система, която фирмата предлага, контролира, управлява и координира действията на отговорните  за справяне с екстремни ситуации и природни бедствия институции и служби през целия процес. Тя може да включва в един комбиниран модул:

– Център за обслужване на сигнали, свързани с опазване на обществения ред (PSAP – Public Safety Answering Point);

– Център за извънредни ситуации (EOC – Emergency Operations Center);

– Единен център за запис и разпределение;

– Единен център за видеонаблюдение;

– Единен инфраструктурен и комуникационен център.

Архитектурата – компоненти на CCEC решенията

Приложението за център за обслужване на сигнали, свързани с опазване на обществения ред е базирано на система за управление на контактите (CRM – Customer Relationship Management) система с усъвършенствани допълнителни компоненти. CRM системата осигурява едни от водещите уеб базирани решения за управление на взаимодействието между оператора и инициатора на обаждането/сигнала. Основната цел на CRM е да автоматизира взаимодействието между обажданията, операторите и отговорните звена.

Центърът за обслужване на сигнали, свързани с опазване на обществения ред  (Център за извънредни ситуации) интегрира крайните устройства, географската информационна система (GIS) и друга реално времева информация с предварително дефинираното  разпределение на задачите и плановете за изпълнение. Това позволява на системата да поддържа целостта на процеса при реагиране на екстремни ситуации. Решението за командни, контролни и центрове за извънредни ситуации (CCEC) доставя визуална информация в реално време, мониторинг и комуникация с всички звена, които имат отношение със сигнала.

CCEC решението включва и т. нар. Log manager: управление на инцидентите и приложението за достъп, записващо и съхраняващо всяка регистрация в системата, коментарите и всякаква жизненоважна информация, имаща отношение с даден инцидент. Това позволява, при нужда, активиране на задачи и задействане на процедури и достъп до актуален списък с настоящи задачи – отворени и затворени такива.

Определянето на правила за действие е един от най-мощните модули, който позволява определянето на гъвкава логика, която позволява да се обединяват многослойните устройства, като оптимизира ефективността на всяко едно от тях. Използваната концепция позволява дефиниране и изобразяване на действия, които да бъдат предприети при възникване на определена ситуация.

Обучения и симулации: модул за обучения, който симулира специфични функционалности, локация на определен потребител или превозно средство, активиране на задачи в съответствие с предварително зададен план или съобразно заложени специални решения от инструкторите.

Уведомяващ модул: модул за определяне на задачите, които да се изпратят към отговорните за тях лица и получаване на задачи посредством налични методи, включително чрез локалната мрежа за пренос на данни (LAN), e-mail, SMS и др., позволява  постоянна или временна промяна в планирани вече задачи. Всички задачи се съхраняват в база данни за извършване на цялостен анализ.

GIS Manager: модул, който визуализира многослойна информация, включително и местоположението на конкретната задача, нейния статус; метаданни от датчици, служители или превозни средства върху всякакви изображения – карти, чертежи и фотоси. GIS интерфейсът позволява взаимодействие (активиране, деактивиране, комуникация и др.) с изобразените обекти и звена.

Видео управление: позволява на потребителите лесно да управляват или визуализират изображения от поставените за наблюдение видео камери в реално време. Освен това, получаваните изображения могат да бъдат записвани (когато е интегрирана DVR система) и подложени на анализ. С елементарно кликване на мишката операторът има пълен контрол върху PTZ камерите (камери, които позволяват панорамно, наклонено или приближено предаване на видео изображения). Това дава лесна възможност за ръчно засичане и локализиране на определени движещи се обекти.

Интеграцията със системите за пренос на глас през интернет мрежата (VoIP) поддържа автоматична или инициирана от потребителя телефонна връзка. Поддръжка на вградено набиране с електронен телефонен указател и възможност за търсене.

Приложение за планиране – усъвършенстван модул за създаване и поддържане на оперативни процедури. Посредством този модул може да се допълва или модифицира списъкът със задачи в реално време, да бъде определян типа на възникналите инциденти, да се извършва преглед на наличните ресурси, да се следи съществуваща структура на организацията.

Източник: http://www.bynet.co.il

Print Friendly, PDF & Email