Crosman-2250-1Фирмата „Кросман Корпо­рейшън“ е една от най-известните производителки на пневматични оръжия в САЩ. Тя предлага първата си пневматична пушка на пазара през далечната 1923 г. През 1930 г. „Кросман“ е първата фирма в света, която експериментира изстрелване на сачма с въглероден двуокис (CO2) поставяйки началото на използ­ването му в пневматичните оръ­жия. В продължение на повече от 85 години американците сто­ят твърдо на пазара на пневма­тични оръжия и аксесоари и са една от водещите фирми в света. През 2008 г. „Кросман“ предла­га на своите почитатели новия си модел 2250ХЕ „Аутдорсман“ (Outdoorsman).

Crosman-2250-3Пневматичната карабина „Аут­дорсман“ е предназначена най-вече за лов на дребен дивеч, но може да се използва за трениро­въчна и развлекателна стрелба. Тя има изключително интересен дизайн, особено що се отнася до приклада. Той е рамков тип, с пистолет­на ръкохватка, гумен задтилък и голям отвор в средата с формата на капка. Прикладът и ложата се изработват отделно от орехово дърво, обработено с лак. Цевта е спортен тип с удебелен преден край и множество отвори в него, играещи ролята на дулен ком­пенастор. В предния и край има малка стоманена мушка, но по принцип пушката се използва с оптика, която се монтира на спе­циални носачи, закрепени към задния край на цевта. Оръжието е изработено от въглеродна сто­мана, чиито външни метални по­върхности са оксидирани с цел предпазване от корозия.

Crosman-2250-2Под задната част на цевта е разположен пневматичния цилин­дър, който се пълни с въглероден двуокис (СО2), като с едно за­реждане могат да се произведат около 60–80 изстрела. Пушката е еднозарядна и използва сачми тип чашка с диаметър 5,5 mm. За­реждането се осъществява с бол­тов затвор, чиято ръкохватка е от дясната страна на оръжието.

Тази карабина тежи само 1,5 kg, което е изключително пости­жение за такъв тип. Тя е дълга 768 mm, а 460-милиметровата цев изстрелва сачмата със ско­рост около 170 m/s. Предлага се за около 260 щатски долара, но цената при различните дистрибу­тори е различна – обикновено на­горе, особено за Европа, заради различни такси и транспортните разходи.

Като цяло моделът „Аут­дорсман“ е много компактна и лека карабина, която може да те придружава при всеки излет сред природата. Под­ходяща е за обучение на деца и дами по стрелба.

Crosman-2250-XE

Print Friendly, PDF & Email