2013.01.08._Training_CourseСтатистиката сочи, че всяка година фалшивите аларми струват солидна сума на фирмите, ползващи охранителни услуги.

Могат да бъдат предприети редица действия с цел редуциране на нерегламентираните повиквания. Водещото действие в тази насока е да се установят причините за възникването на подобен вид събития. За бизнес потребителите, някои от най-честите случаи за това се дължат на:

 • Грешки на служителите на компанията;
 • Обществен и/или търговски достъп до охраняваните помещения;
 • Работа с многобройни доставчици на услуги;
 • Неизпълнение на ежедневните процедури по отваряне и затваряне на обектите;
 • Неспазване на процедурите от страна на физическата охрана, при наличието на такава;
 • Неизправна охранителна система;
 • Влошени природни условия като силни ветрове, гръмотевични бури и т.н.

В действителност, произвеждането на фалшиви аларми  поради неизправност в техническите средства или влошени природни условия са сравнително редки. Повечето от нерегламентираните повиквания се дължат на човешки грешки. След като бъдат установени причините за събитието е наложително да бъдат предприети основни стъпки за да бъдат намалени и сведени до минимум нерегламентираните повиквания:

 • Уверете се, че всеки един от служителите Ви е обучен за работа с охранителната система;
 • Провеждайте редовно обучения на служителите си (при нужда или по график), за да сте спокойни и сигурни, че всички потребители на системата са осведомени за възникнали промени (като смяна на кодове например);
 • Уверете се, че всички прозорци и врати в помещението са затворени и заключени, преди да активирате системата;
 • Преместете всички висящи предмети на далечно разстояние от датчиците за движение;
 • При съмнение от Ваша страна относно изправността на системата, незабавно се свържете с  охранителната компания, която е Ваш доставчик на сигурност и организирайте проверка на състоянието на техническите средства, които ползвате;
 • Поддържайте и обслужвайте системата си редовно (включително и смяна на батериите) преди появата на фалшиви аларми;
 • Обновявайте старите алармени системи.
Print Friendly, PDF & Email