ag_Watermark_Digital_Operation_low_res
Под „воден знак” обикновено се разбира изображение на хартия, наричано още филигран, което се вижда единствено под определен ъгъл или светлина. Водният знак се използва против фалшифициране (например в банкнотите) или плагиатстване и копиране. Първите водни знаци се появяват в Болония, Италия, през далечната 1282 г. В днешно време обаче това понятие има много по-широк смисъл. То се използва за специални, трудно откриваеми  знаци в хартиени носители, аудио или видео файлове, за доказателство, че те са оригинални и за предпазването от фалшифицирането им. Те имат голямо приложение дори в сферата на сигурността.

Преди няколко дни беше обявено, че СРС-тата ще носят подобни водни знаци. Въпреки учудването на много хора за това решение, целта е да се подобри системата и да не се допускат повече скандали с такива файлове. Водният знак представлява незабележим на „пръв поглед” отпечатък, който може да се постави на всеки един аудио или видео файл, независимо колко е дълъг той. Дори ако е с продължителност, например, 2 секунди – водният знак може да бъде поставен без проблеми. Тази марка съдържа информация за това къде, кога, как и кой е направил съответния файл. А колкото и пъти да бъде използван, манипулиран или презаписван конкретния аудио или видео файл – водният знак остава. Всеки опит за премахването му води до унищожаване на файла.

Този метод е с огромно значение както за филмовата и музикалната индустрия, където подобни знаци се използват от години, така и за сферата на сигурността. Освен гореспоменатия пример със СРС-та, където благодарение на водната маркировка, манипулацията и фалшифицирането им ще стане невъзможно, можем да дадем пример и с камерите за видеонаблюдение. Нека си представим, че дадена охранителна камера записва някое престъпление. Ако видео файлът има воден знак това доказва автентичността му и би помогнал за осъждането или хващането на даден престъпник. По този начин винаги може да се разбере кога файлът е фалшифициран и негоден като доказателствен материал.

Дигиталният воден знак може да съдържа всякакви идентификационни данни, вплетени в медийното съдържание. Той се „разчита” единствено чрез специален софтуер и каквато и да е манипулация не може да го премахне.
600px-Watermark_life_cycle.svg

Днес живеем в свят, в който копирането, фалшифицирането и масовото разпространения на файлове, независимо дали са книги, албуми, филми, игри, произведения на изкуството, става с огромна скорост. Има случаи, в които даден продукт е разпространен толкова бързо, че откриването на автора му става невъзможно. Но не и ако този файл съдържа воден знак, който винаги, независимо от това колко пъти е променян, копиран и разпространяван, ще покаже кой е носителят  на авторски права. По този начин хора и компании, които искат да използват файла, могат да се свържат директно с автора, а самият автор винаги може да защити авторските си права и да ги докаже в съдебен спор.

Все повече стават и отпечатаните документи от сключени по интернет сделки, купените онлайн билети за каквото и да е било, принтираните покани, ваучери и т.н. Но какво прави всички тези важни документи повече от обикновен лист хартия, който много лесно може да се фалшифицира? Отново водният знак. Поставен на подобни документи той става незабележим за простото око, но може да бъде открит чрез специални устройства. Доказано е, че водният знак е по-надежден от всякакви баркодове и магнитни ленти. А освен това има по-голямо приложение, защото дори неотпечатани, тези документи са снабдени с воден знак и отново могат да служат за идентификация.
2smile_watermark

За производителите на аудио и видео съдържание пък водният  знак е безценен. Благодарение на него те винаги могат да проследят кога, къде и колко време техният продукт е бил излъчван и по този начин да защитават авторските си права. Водният знак е перфектното „проследяващо устройство” в дигиталната ера. Със специален хардуер и софтуер- лесно и законно-  всеки носител на авторски права може да издири къде се използва без разрешение неговият файл. Независимо в коя точка на света се намира той, като единственото условие е даденият компютър да има връзка с интернет.

Освен за защита на права, водният знак може да служи и на маркетинг специалисти, социолози, ПР агенти и т.н. Благодарение на него много лесно може да се проследи колко често се използва даден материал и така да се правят всякакви статистики, рейтинги, графични таблици, да се разбира колко добре се пласира на пазара даден продукт, как се приема, кой го използва и т.н. Производителите на новини също се възползват от това решение, за да регулират това кои други агенции използват техните материали и да доказват кой първи е съобщил дадената новина. Въобще този списък с индустрии, които го използват, може да продължи много дълго. Почти всеки днес има полза от водния знак.

Освен гореспоменатите примери със СРС-та и видеонаблюдението обаче, дигиталната водна маркировка намира и още приложения в сферата на сигурността (макар общо погледнато цялата й същност е свързана по някакъв начин със сигурността на данните, авторското право и други). Представете си, например, че имате много важен документ, който пазите в специален сейф. Но дори най-добрите сейфове не са непробиваеми и този документ бъде взет и фалшифициран, а после върнат на мястото му. Е, дори най-добрият фалшификат ще се окаже напълно безполезен ако съответният  документ има невидим воден знак, който не може да бъде копиран от никой принтер.

Някои хора пък се опитват да си купуват така наречената „фалшива сигурност”. Тоест – имитират СОТ, залепяйки изкуствен стикер на известна охранителна фирма с цел изплашването на крадците. Разбира се, това не е законно и ако всички стикери на съответната фирма имат воден знак, много лесно може да се открие измамата. Друг подобен пример са лесните за фалшифициранe шофьорски книжки, лични карти или специални карти за достъп. Снабдени с воден знак, обаче, те стават почти невъзможни за фалшифициранe.

Въобще дигиталният воден знак днес има огромно приложение за сигурността в почти всички браншове. Той предпазва от нарушаване на авторските права, служи за проследяване и източникa на информация, предпазва от злонамерена фалшификация, може да послужи за доказателство за автентичност пред съда и дори да се вгради в аудио файлове със записи на подслушвани политици с цел избягване на скандали. Тези примери са съвсем малка част от възможностите на водната маркировка. Тя може да се използва по всевъзможни начини в зависимост от нуждите и въображението. Макар и не толкова популярен у нас, в никакъв случай не бива да пренебрегваме водният знак като изключително важно средство за дигитална и дори физическа сигурност.

Print Friendly, PDF & Email