Африка 3
След известна пауза, продължаваме нашата серия за разликите в охранителните браншове по краищата на Земята. Както забелязахте, в различните държави и континенти понякога има огромни разлики, но винаги една основна прилика – навсякъде по света този бранш е в огромен подем и се развива с бързи темпове. Все повече хората мислят за сигурността си и вярват на частните охранителни компании. След като ви разказахме за частния бранш в САЩ, Канада, Китай и Индия, е редно да обърнем внимание и на изцяло нов континент – Африка и по-специално ЮАР – една от най-развитите и големи страни в региона. Република Южна Африка е известна с разнообразието си от култури, езици и етнически групи. Страната е демократична, участва в ООН и Г20. ЮАР е на 24-то място по територия и на 25-то по население (над 43 млн. души). Освен това се смята, че е страната с най-голям охранителен бранш в цяла Африка. Именно затова решихме да се спрем на нея.
Африка 4
В ЮАР охранителните фирми са изключително разпространени заради огромните проблеми (най-вече в миналото) с престъпността и факта, че преди години правителството е нямало нужните средства, за да създаде и финансира достатъчно мащабна и ефикасна полиция. Затова по улиците на страната е царял пълен хаос, анархия, кражби и убийства. След като разбират, че полицията няма да им помогне, по-заможните хора започват да търсят други методи за осигуряване на сигурност – частните фирми. А както знаем от основното правило на икономиката – щом има търсене, има и предлагане. И макар в Китай, например, да има повече охранители, като отношение глава на населението/охранителни фирми и хора работещи в тази сфера, излиза, че ЮАР е страната с най-голямата охранителна индустрия на цялата Земя. В държавата има регистрирани рекордния брой от близо 9000 охранителни фирми (2 пъти повече от Китай!), а в бранша са наети над 400 хил. охранители. Това е повече, отколкото са полицаите и военните в страната взети заедно.
Африка
За разлика от охранителните фирми у нас и европейския свят, които предлагат всякакъв вид сигурност и охрана, в ЮАР не е така. Там всяка фирма специализира само в няколко (често една-две) тясно специализирани дейности. Трудно ще намерите фирма, която предлага СОТ, лични телохранители и пожарна безопасност едновременно. Както почти навсякъде обаче, броят на въоръжените охранители е малък и предимно се наемат не особено висококвалифицирани кадри за периметрова охрана, пазачи на входове и т.н. До скоро в държавата инкасо браншът е бил слабо развит, но в последите години, заради засилилия се интерес, фирмите, които предлагат превоз на ценни товари и пари са се увеличили значително. Заради все още високата престъпност в страната обаче, ежегодно в ЮАР стават огромен (сравнително) брой нападения по време на извършване на инкасо транзити, при които често загиват охранители. Именно заради това и цената на тази услуга е много завишена. Други причина е, че заради честите атаки, за инкасо охранители се наемат само най-добрите професионалисти, завършили редица курсове и притежаващи нужните сертификати. В страната е популярен СОТ-а, затова има и голям брой фирми специализирани именно в охранителните технологии и патрулирането. Търсят се камери за видеонаблюдение, аларми, системи за проследяване и други. Популярни са и консултантските фирми, които предоставят „оценка на риска” на даден обект или имот, за да знае клиентът от какво се нуждае.

В ЮАР държавата прави опити да регулира нарастващия охранителен бизнес още през 80-те години на миналия век, но те не се увенчават с успех, заради не достатъчната компетентност, финансиране и служители на съответните органи. Затова до скоро в Южна Африка е нямало ефективни единни стандарти за минимални заплати в бранша, обучения, правомощия и т.н. Именно поради тази причина браншът започва да се регулира сам чрез множество асоциации, чието членство е доброволно, но силно препоръчително. Има регистрирани 197 търговски съюза за охрана и сигурност в ЮАР и почти всяка фирма участва в поне един от тях.
Африка 2
През 2006-та година, огромен брой охранители обявяват всеобща стачка, подкрепена от много синдикати, заради ниските работни условия и заплащане. Стачката продължава 96 дни и струва на държавата и индустрията повече от 1 млн. работни дни. Тя носи големи вреди, драстично се увеличава броят на престъпленията, а самите охранители нерядко посягат на места, на които преди са работили. Този случай показва колко е важна индустрията за страната, затова и се предприемат реални мерки за подобряване на заплащането.

Ако все още ви е чудно защо именно в Южна Африка е най-големият (по съотношение на глава от населението) охранителен бранш в света и това е един от най-важните сектори въобще в страната, то вижте тези статистики – от април 2011 г. до април 2012 г. в страната са станали 15 609 убийства, 64 514 сексуални престъпления, 101 203 случая на големи грабежи. Това е 32% по-малко от престъпленията през 2004 г. Представете си какви биха били тези статистика ако охранителният бранш в страната не беше добре развит? Въпреки че това е добре за частния сектор, всъщност говори лошо за самата страна. Охранителният бранш е успял да се развие добре, не защото ЮАР е изключително развита държава, а заради голямата бедност и неефективната и слаба полиция.

Print Friendly, PDF & Email