Частната индустрия за сигурност в България съставляват 2332 фирми с лиценз за извършване на частна охранителна дейност, в които в момента работят около 73 700 служители. Сдружаването на тези КОМПАНИИ се извършва от началото на новия век, като преминава през два етапа: първият е възникването на сдружения от фирми, а вторият – сътрудничество и сдружаване на вече съществуващи организации с цел участие в законодателния процес, по-добра координация и представителство при защитата на интересите на компаниите от бранша. Така браншовите организации стават повече от пръстите на ръцете. Ще ви запознаем с тях по начина, по който те се представят в официалните си интернет-страници и по реда на тяхното хронологично възникване, за да няма обидени.

nalsi4odНационална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД) – учредена на 31.10.2001 г. в София от 19 фирми и регистрирана на 20.12.2001 г. от СГС. Към момента в асоциацията членуват 47 охранителни фирми. Членовете на НАЛСИЧОД са представители предимно на средни и големи фирми от охранителната индустрия, които са осъзнали преимуществата и принадлежността си към една силна и ефективна браншова организация. Председател на асоциацията от създаването ѝ е Боян Боянов, управител на „БМД Протекшън“. Административен секретар е Емил Димитров.

Logo_NAFTSOНационална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) – учредена на 12.12.2001 г. на учредително събрание, проведено в хотел „Родина“ в София. Официалната си регистрация получава на 13.03.2002 г. с решение на СГС. Сред учредителите на сдружението са първоначално са 16 фирми от сферата на сигурността. Днес НАФТСО е призната представителна работодателска организация от частния сектор за сигурност в България и Европа. От 2005 г. е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS, която представлява частната индустрия за сигурност на европейско ниво. Като член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българския институт за стандартизация (БИС), Българската стопанска камара (БСК) и др., сдружението защитава интересите на фирмите, занимаващи се с охранителна дейност и/или други услуги за сигурност. НАФТСО e представена в Икономическия и социален съвет на Република България (от квотата на КРИБ). Участва активно и с право на глас в работата на Консултативния съвет за сътрудничество към ГД „Национална полиция“ – МВР по въпросите на частната охранителна дейност и други обществени органи. Асоциацията е организатор на всички успешни национални събития на частната охранителна индустрия в България, включително на юбилейната кръгла маса „20 години бизнес в сигурността“ през 2010 г. и на Юбилейната сесия „10 години НАФТСО“ през 2011 г. Безспорен е приносът на НАФТСО за официалното признаване на професията „Охранител“ и подготовката на Държавното образователно изискване за обучение на охранителите, както и за официалното обявяване (с решение на Министерския съвет) на 11-ти ноември за Ден на охранителя и на частната охранителна дейност. Първи председател на УС на НАФТСО е ген. Людмил Маринчевски. В момента председател на организацията е Петко Ангелов, а главен секретар е Иван Иванов. Представяне и интервю с председателя на НАФТСО може да прочетете ТУК.

NAFOTSНационална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС) – учредена на 31.10.2001 г. от 12 фирми и регистрирана в СГС на 10.09.2002 г. в Стара Загора. Към момента Асоциацията обединява 26 дружества от различните сфери на частните услуги за сигурност. НАФОТС е член на Европейската Асоциация „Евроаларм“. НАФОТС участва в консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност при ГД „Охранителна полиция“. На основание чл. 36, ал. 8 от КТ НАФОТС е призната за представителна организация на работодателите. Член е на Българска стопанска камара (БСК). Първи председател на УС е Огнян Тодоров. Към момента тази длъжност изпълнява Стефан Ганков, управител на „СОД Варна“ АД.

Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД) – учредена на 11.07.2003 г. от 3 фирми и 4 физически лица. Първи председател на сдружението е Живко Чакръкчиев. На 26.01.2007 г. за председател на НБКОД е избран доц. д-р Тодор Трифонов, но в организацията се получава разцепление, изборът е оспорван в съда и на практика организацията престава да функционира.

LOGO_BKOS.epsБългарска камара за охрана и сигурност (БКОС) – учредена на 28.02.2007 г. от 11 фирми. Към момента в камарата членуват 15 фирми, 1 НПО и 1 физическо лице. БКОС представлява и защитава интересите на своите членове – работодатели в областта на частните услуги за сигурност, охрана, консултации, психологически изследвания и други на местно, регионално, браншово и национално равнище. Организацията е редовен член на Българска стопанска камара (БСК) и асоцииран член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).  Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при Главна дирекция „Национална полиция“ и е в партньорство с Български червен кръст. За първи председател на УС е избран доц. д-р Тодор Трифонов, управител на „Секюрити систем инженеринг“. Вторият председател на организацията е Тотю Русенов, управител на АСО „Трезор 2М“, а от 2011 г. БКОС се председателства от Николета Спасова.

Съюз на фирми за охрана и сигурност (СФОС) – е създаден за по-голяма представителност най-вече за работа в Консултативния съвет за сътрудничество в частния охранителен сектор към ГД „Охранителна полиция“ на МВР. За председател на УС е избран Васил Велков, председател на Съвета на директорите на „Спартак Секюрити“ АД.

Конфедерация на браншовите организации в частния охранителен сектор (КБОЧОСБ) – учредена е от НАЛСИЧОД (Боян Боянов), СФОС (Васил Велков) и НБКОД (Живко Чакръкчиев). Решава се организацията да се председателства на ротационен принцип. Понастоящем не функционира.

bsisБългарски съюз на индустрията за сигурност (БСИС) – учреден е на 17.04.2007 г. от 3 организации – БКОС (Тодор Тодоров), НАФТСО (Людмил Маринчевски) и НАФОТС (Огнян Тодоров). По-късно към него се присъединяват Националната браншова организация „Пожарна и аварийна безопасност“ (Михаил Михайлов) и „Българска асоциация на частните детективи“ (Виктория Александрова).

baksБългарска асоциация Корпоративна сигурност (БАКС) – учредена е през 2010 г. от 11 физически лица. Понастоящем има 38 члена – мениджъри и експерти по сигурността на банки, компании от телекомуникацията, търговията, транспорта, застраховането, енергетиката, охранителния бранш и др. Членството в БАКС е само в лично професионално качество и не е свързано с конкретна месторабота и позиция. Председател на БАКС е Бойко Митев, мениджър по сигурността в „Хюлет Пакард България“. Представяне и интервю с председателя на БАКС може да видите ТУК.

Много са събитията, форумите и документите, които организациите, заедно и поотделно, правят за просперитета на бранша. Основно съвместната дейност е във връзка с участието в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при Главна дирекция „Национална полиция“ в МВР. Ето и още няколко примера в това отношение.  На 28.05.2005 г. в КК „Боровец“ е подписан меморандум между НАЛСИЧОД, НАФОТС, НБКОД и СФОС за изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия, свързани със защита интересите на българския частен охранителен бизнес и във връзка с предстоящото присъединяване на Република България към Европейския съюз. На 28.02.2008 г. е подписан браншови колективен трудов договор в частния охранителен сектор. Дейно участие в създаването на този документ взема и Съюза за стопанска инициатива (ССИ), в лицето на неговия зам.-председател Теодор Дечев.

Изводът, който се налага към момента е, че от всички 2332 фирми с лиценз за охранителна дейност, във всички браншови организации са обединени не повече от 20% от тях. Големите предизвикателства, относно представителството на охранителния сектор тепърва предстоят.

Print Friendly, PDF & Email