видеонаблюдение

От 7 март започва изложението Security Expo

​Откриването на проявата ще бъде на 7 март /сряда/; 12.30 часа, в сградата на Интер Експо Център 25-ото изложение SECURITY EXPO 2018 ще се проведе от 7 до 10 март в Интер Експо Център под патронажа на Министерството на вътрешните работи. Организатори са Българска търговско-промишлена палата и Интер Експо Център. На него

Въоръжена физическа охрана на административната част на обекти 100А и 207

Възложител: Столична община Номер: 00087-2018-0014 Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=83465&companyId=20779 Процедура: Ограничена процедура Описание: Въоръжена физическа охрана на административната част на обекти 100А и 207, които попадат в Приложение 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация, раздел І, т. 2. Организацията на

Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в студентски общежития

Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Номер: 00062-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://zop2.unwe.bg Процедура: Публично състезание Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в 12-те студентски общежития с №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б,

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ „Кабиюк“ – Шумен Номер: 00518-2017-0006 Адрес на профила на купувача: http://www.kabiuk_ofis@abv.bg Процедура: Пряко договаряне Описание: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за срок от една година“, включваща пет самостоятелни обекта по изготвен план

Осигуряване на охрана с физическа сила и СОТ

Възложител: Национална галерия /предишно наименование – Национален музеен комплекс/ Номер: 05057-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=132 Процедура: Публично състезание Описание: В предмета на поръчката са включени следните дейности: осигуряване на охрана с физическа сила и СОТ, видеонаблюдение, осигуряване на дневен пропускателен режим,осъществяване на засилена охрана на

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ „Кабиюк“ – Шумен Номер: 00518-2017-0003 Адрес на профила на купувача: http://www.kabiuk.net Процедура: Открита процедура Описание: предметът на поръчка е извършване на услуга: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за срок от една година“

Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД Номер: 03788-2017-0011 Адрес на профила на купувача: https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/753/otkrita-procedura-za-vazlagane-na-30 Процедура: Открита процедура Описание: Предмет: “Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане

Осигуряване на физическа, въоръжена охрана на 6 обекта и осигуряване на охрана със СОТ

Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Номер: 00933-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.militarymuseum.bg/Pages/Profil_na_kupovacha/profil_na_kupovacha.html Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на поръчката вкл. осигуряване на физическа, въоръжена охрана на 6 обекта и осигуряване на охрана със СОТ и системи за видеонаблюдение и запис изградени и въведени в експлоатация в

Интегрираната система за видеонаблюдение и контрол на достъпа

Възложител: Топлофикация – София АД Номер: 00277-2017-0044 Адрес на профила на купувача: http://www.zop.toplo.bg Процедура: Публично състезание Описание: В подразделенията на „Топлофикация-София” ЕАД е изградена Интегрираната система за видеонаблюдение и контрол на достъпа. С цел подобряване на сигурността е необходимо нейното разширение така, че да се обхванат обекти

Осигуряване на надеждна физическа охрана

Възложител: Топлофикация – Плевен ЕАД Номер: 00375-2017-0004 Адрес на профила на купувача: https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/registar-op/item/273-2017-16 Процедура: Публично състезание Описание: Осигуряване на надеждна физическа охрана на обектите при нормална и усложнена обстановка в работно и извън работно време през работни, почивни и празнични дни. Контрол на техническите системи за сигурност