Сборникът „Международна сигурност. Десет избрани студии“ (съставител: Борислав Найденов) съдържа изследвания в сферата на международната сигурност и международните отношения, които третират едни от най-острите противоречия, пред които е била изправена международната общност в края на XX век и началото на XXI век. Някои от тези проблеми, например