СОТ

Абонаментна услуга по охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ)

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Черни лом – Попово към Държавно предприятие – Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ – Шумен Номер: 02711-2018-0110 Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.sidp.bg/tgl/ Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на обществената поръчка включва абонаментна услуга по охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ)

Осъществяване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника ( СОТ)

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Монтана Номер: 00044-2018-0061 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника ( СОТ), както и с физическа невъоръжена охрана на следните обекти стопанисвани

Охрана на имоти в управление на МО със СОТ

Възложител: Министерство на отбраната /МО/ Номер: 00164-2018-0021 Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-2-2018-001 Процедура: Открита процедура Описание: „Охрана на имоти в управление на МО със СОТ в 4 обособени позиции: ОП № 1: -Офиси на отдел „РИО – Плевен“ в гр. Плевен и в гр. В. Търново;

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2018-0100 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20-2018-1015-20-46 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от

Охрана със СОТ на административните сгради на ТД на НАП Велико Търново

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Велико Търново Номер: 00530-2018-0050 Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3657 Процедура: Открита процедура Описание: Охрана със СОТ на административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офисите от обхвата й с оглед осигуряване на

Охрана на обекти с физическа охрана и СОТ

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Бургас Номер: 00530-2018-0054 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3663 Процедура: Открита процедура Описание: Охрана на обекти с физическа охрана и СОТ, ремонт и поддръжка на СОТ за административните сгради на ТД на НАП Бургас в

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан

Физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен Номер: 00145-2018-0083 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sli Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата поръчка е: – физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ –

Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Смолян Номер: 00044-2018-0047 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян: 1. Охрана със СОТ на администр.сгради и

Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Варна Номер: 00530-2018-0040 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 Процедура: Открита процедура Описание: „Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради