СОТ

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Кормисош към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1108 Процедура: Публично състезание Описание: Предметът на поръчката включва:Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително и нейното използване и

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2017-0259 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ „Кабиюк“ – Шумен Номер: 00518-2017-0006 Адрес на профила на купувача: http://www.kabiuk_ofis@abv.bg Процедура: Пряко договаряне Описание: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за срок от една година“, включваща пет самостоятелни обекта по изготвен план

Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2015-0185 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=307&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19&RecSrc=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19 Процедура: Договаряне Описание: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян” Допълнителна информация – тук

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Етрополе към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2017-0137 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/orders_new/order/4/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/,

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на сигнално-охранителна техника /СОТ/ и охрана със СОТ на административната сграда на ТД на НАП

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/ Номер: 00530-2017-0110 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на поръчката: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на сигнално-охранителна техника /СОТ/ и охрана със СОТ на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр.София, ул.„Аксаков”

Охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ)

Възложител: „Напоителни системи“ ЕАД – София Номер: 02023-2017-0004 Адрес на профила на купувача: http://www.irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/321–2017-0004-182-1-5-14-.html Процедура: Пряко договаряне Описание: Общият брой на обектите, находящи се на територията на клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, за които е необходимо охрана, чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) е 223 (двеста двадесет и три),

Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас Номер: 00145-2017-0240 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в

Осигуряване на охрана с физическа сила и СОТ

Възложител: Национална галерия /предишно наименование – Национален музеен комплекс/ Номер: 05057-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=132 Процедура: Публично състезание Описание: В предмета на поръчката са включени следните дейности: осигуряване на охрана с физическа сила и СОТ, видеонаблюдение, осигуряване на дневен пропускателен режим,осъществяване на засилена охрана на

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ „Кабиюк“ – Шумен Номер: 00518-2017-0003 Адрес на профила на купувача: http://www.kabiuk.net Процедура: Открита процедура Описание: предметът на поръчка е извършване на услуга: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за срок от една година“