система

Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен Номер: 00705-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/ Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда,

МВР заделя седем милиона лева за система за 112

МВР обяви че заделя седем милиона лева за нова обществена поръчка, с която ще се осигури работата на Националната система за спешни повиквания. Крайният срок, в който желаещите да поддържат системата могат да подадат своите оферти е 8 декември. В мотивите на поръчката е записано, че националната

Системата за проверка на задължения към Пътна полиция е в тестови период

В момента се разработва автоматизирана онлайн система за проверка на задължения към Пътна полиция по ЕГН или номер на СУМПС (шофьорска книжка) на страницата на МВР. Видимата препратка от сайта на министерството, е в тестови период с реални данни. Целта е да се установи пълната й функционалност

Проектиране на система за видеонаблюдение, периметрова охрана, пожароизвестителна и охранителна система

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – София град към ЕСО Номер: 01379-2017-0113 Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile Процедура: Публично състезание Описание: Предмета на настоящата поръчка е проектиране на система за видеонаблюдение, периметрова охрана, пожароизвестителна и охранителна система и доставка, монтаж и пускане в действие на система

Министър Валентин Радев проведе среща с европейския комисар по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос

Една от първите срещи, които министър Валентин Радев проведе в рамките на участието му в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ в Брюксел, бе с европейския комисар по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос. Двамата обсъдиха развитието на миграционната ситуация в България и усвояването на

Поддръжка на кабелна мрежа и система за видеонаблюдение

Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Номер: 00062-2017-0003 Адрес на профила на купувача: http://zop2.unwe.bg/Document?folderId=260 Процедура: Публично състезание Описание: АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА И СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА П“ССО“ Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/02/2017 16:45 Допълнителна

Ремонт и поддръжка на система за видеонаблюдение

ъзложител: Дирекция „Миграция“ – МВР /ДМ – МВР/ Номер: 03433-2016-0004 Адрес на профила на купувача: http://migration.mvr.bg/OBSHTESTWENI_PORACHKI/ZOP_NEW/video_2016.htm Процедура: Публично състезание Описание: „Ремонт и поддръжка на система за видеонаблюдение в СДВНЧ – София” Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2017 17:30 Допълнителна информация – тук

Временно спират системата за онлайн плащане на глобите към МВР

Временно спират системата за онлайн плащане на глобите към МВР. Автоматизираната система ще спре да работи от 17.00 часа днес до 08.30 часа на 25 ноември. Причината е профилактика на цялата система. Тази услуга предлага управление на наложени глоби и извършване на плащания по тях чрез интернет

Спряха системата за пръстови отпечатъци в болниците

Спряха системите за пръстови отпечатъци в болниците. Това става временно поради сривове в сървърите, които поддържат платформата. Станалото е вследствие постъпването на повече информация, отколкото може да бъде обработена. Пръстовите идентификатори са спрели през нощта, след като системата е сигнализирала, че е препълнена. Екипи от фирмата, която

Поръчка и изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и охрана на територията на гр. Стражица

Възложител: Община Стражица Номер: 00078-2016-0014 Адрес на профила на купувача: http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1&Guid=754474c0-519f-4968-97d8-cf0173eca981 Процедура: Публично състезание Описание: Предмет на общ. поръчка и изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и охрана на територията на гр. Стражица, в съответствие с условията и параметрите, заложени в работния проект и техническата спецификация на