ОПУ

Жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Кюстендил Номер: 00044-2018-0069 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1086 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил Краен срок за подаване на оферти или заявления

Осъществяване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника ( СОТ)

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Монтана Номер: 00044-2018-0061 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника ( СОТ), както и с физическа невъоръжена охрана на следните обекти стопанисвани

Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Смолян Номер: 00044-2018-0047 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян: 1. Охрана със СОТ на администр.сгради и

Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със СОТ

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Сливен Номер: 00044-2018-0039 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Сливен. Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ)

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Велико Търново Номер: 00044-2018-0035 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ), както и с невъоръжена физическа охрана на сгради, стопанисвани от ОПУ

Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Перник

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Перник Номер: 00044-2017-0100 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obstestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Перник”, както следва: Осъществяване на физическа невъоръжена денонощна охрана

Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Пазарджик Номер: 00044-2017-0042 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана с изградена сигнално – охранителна техника (СОТ) – собственост на Възложителя, на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ –

Осигуряване на охрана със СОТ

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Разград Номер: 00044-2017-0039 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на охрана със СОТ на следните обекти: – Административна сграда на ОПУ – Разград, находяща се в гр. Разград, ул. „Княз Дондуков” №3; – Сграда на снегоринен

Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Видин Номер: 00044-2017-0025 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=907 Процедура: Открита процедура Описание: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Видин” за срок от две години. Охрана на 3 обекта: 1.Административна сграда на ОПУ-Видин, находяща

Осъществяване на жива, невъоръжена охрана на имоти

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Ямбол Номер: 00044-2017-0027 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на жива, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост – административна сграда на ОПУ-Ямбол, находяща се в град Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16, състояща се от