охранители

Охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Номер: 01055-2018-0011 Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts Процедура: Открита процедура Описание: Oхрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/, пожаро – известителна техника /ПИТ/, видеонаблюдение /ВН/ и контрол на достъпа /КД/ на имуществото на АГКК разположено в различни обекти.

Услуги по охрана – физическа

Възложител: Митница Пловдив – /Предишно име – Регионална митническа дирекция /РМД/ – Митница Пловдив/ Номер: 00334-2018-0030 Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката включва изпълнението на следната дейност: -услуги по охрана – физическа 1.Охрана на МБ Свиленград с прилежащ ТИР паркинг

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан

Денонощна физическа охрана на обекти на Митница Варна

Възложител: Агенция „Митници“ Номер: 00334-2018-0008 Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357 Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Денонощна физическа охрана на обекти на Митница Варна”. Предметът на поръчката, в т. ч. и на вс. една от об. позиции включва изпълн. на сл.

Двама нападнаха охранител във великотърновско заведение

Бързо производство за причиняване на телесна повреда е започнато в РУ – В. Търново срещу двама мъже на 21 и 22 години от В. Търново. Вчера в полицейското управление е получен сигнал от служител на частна охранителна фирма, че му е нанесен побой в заведение в областния

При задържането на нарушител охранителите при необходимост вече имат право да използват физическа сила

НС започна обсъждане на текстове от Закона за частната охранителна дейност и ги прие на второ четене. Там е поместено, че частните охранители вече имат право да използват физическа сила, но само когато това е абсолютно необходимо при задържане на нарушител. Депутатите предвидиха охранителният да използва помощни

Охрана

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали Номер: 00848-2017-0016 Адрес на профила на купувача: http://www.zop.hospital-kj.com/auction/68/ Процедура: Пряко договаряне Описание: Обектът на поръчката включва десет етажна сграда на болница за активно лечение, с основни корпуси, сграден фонд с различна етажност и прилежащ

Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2015-0185 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=307&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19&RecSrc=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19 Процедура: Договаряне Описание: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян” Допълнителна информация – тук

Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Бургас към Държавно предприятие – Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ – Сливен Номер: 02716-2016-0043 Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/164 Процедура: Открита процедура Описание: Поръчката е за денонощна охрана със сигнално-охранителна техника по три обособени позиции. Краен срок за подаване

Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас Номер: 00145-2017-0240 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в