охрана

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан

Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ)

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Пловдив Номер: 00530-2018-0043 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3637 Процедура: Открита процедура Описание: „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техн. поддържане и ремонт на СОТ в адм. сгради на ТД на НАП Пловдив,

Предоставяне на услуги по охрана чрез сигнално-охранителни системи

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – София-град Номер: 00530-2018-0045 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3641 Процедура: Открита процедура Описание: Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в: Предоставяне на услуги по охрана чрез сигнално-охранителни системи при възникване на необходимост на

Денонощна и нощна физическа /невъоръжена/ охрана на обекти, собственост на „В и К“ ООД – гр.Перник

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник Номер: 01021-2018-0005 Адрес на профила на купувача: http://vik-pernik.eu/order.html Процедура: Публично състезание Описание: Денонощна и нощна физическа/ невъоръжена/ охрана на обекти, собственост на „В и К“ ООД – гр.Перник, обособена в 8 позиции, както следват: Обособена Позиция №1-

Срещата между Тръмп и Ким Чен Ун в Сингапур се охранява от легендарните непалски бойци гурки

Със сигурност срещата между Тръмп и Ким Чен Ун в Сингапур е едно от дипломатическите събития, което всички медии следят с огромно внимание. Припомняме, че приготовленията за него започнаха още преди няколко седмици. Световните агенции съобщиха, че Ким и Тръмп вече са пристигнали в града със своите

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО Номер: 01379-2018-0006 Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=MmZHU1F5N3BYQ2JWUThCLzZKdWJQYVlxendnZUN1VC9VQ1NLVkN6UXdndz0= Процедура: Договаряне Описание: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на ВЛ 400 кV Родина Допълнителна информация – тук

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград Номер: 00220-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://vikblg.com Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуги по осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Екатерина“ – /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно – съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ „Света Екатерина“ ЕАД /старо наименование – Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“ ЕАД/ /старо наименование – Университетска

Въоръжена физическа охрана

Възложител: Община Плевен Номер: 00226-2018-0021 Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y Процедура: Публично състезание Описание: Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Въоръжена физическа охрана на „Каменен мост на р. Вит и Паметник на победата”, находящи се в землището на

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан