НОИ

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище Номер: 00145-2014-0228 Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: “ Охрана на сградите на ТП на НОИ -Търговище“ на адреси : ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ №1

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ловеч

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ловеч Номер: 00145-2014-0220 Адрес на профила на купувача: http://www.nssi.bg/aboutbg/buyer/currentbuyer/265-lov Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осъществяване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим, и охрана със СОТ на административна сграда и приемна на

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пазарджик

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пазарджик Номер: 00145-2014-0213 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик“. Охранителната дейност с физическа сила се

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0193 Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП Описание: Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ №4” Състояние:

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0190 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на имот – Почивен дом „Строител“ Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/09/2014 16:30 Състояние: Отворена Допълнителна информация – тук

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0190 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на имот – Почивен дом „Строител“ Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2014 16:30 Състояние: Отворена Допълнителна информация – тук

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца Номер: 00145-2014-0185 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и осигуряване на

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2014-0177 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Изпълнението на поръчката включва дневна физическа охрана в сградата на Възложителя от двама охранители, покриващи времето от 07.00 до 19.00 часа. Услугата се извършва ежедневно,

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0165 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ №4” Краен срок

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен Номер: 00145-2014-0160 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осъществяване на физическа невъоръжена дневна охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен, бул.”Ст. Караджа” №10 и охрана със