НОИ

Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Добрич Номер: 00145-2017-0169 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/dob Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите, ползвани от ТП на НОИ –

Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Силистра Номер: 00145-2017-0170 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sil Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-известителна техника в имоти на ТП на НОИ – Силистра. Краен срок

Извършване на дейности по осъществяване на охрана на имоти на ТП на НОИ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора Номер: 00145-2017-0164 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/stz Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на настоящата поръчка включва извършване на дейности по осъществяване на охрана на имоти на ТП на НОИ, гр. Стара

Осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив Номер: 00145-2017-0158 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/plv Процедура: Открита процедура Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2017-0142 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от

Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца Номер: 00145-2017-0126 Адрес на профила на купувача: http://tenders-public.nssi.bg/tp/vra Процедура: Открита процедура Описание: Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на

Дневна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол Номер: 00145-2017-0128 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/jam Процедура: Открита процедура Описание: Определеният предмет, включва организиране и осъществяване в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол на: дневна невъоръжена физическа охрана, всеки работен ден

Физическа охрана и охрана със СОТ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“ Краен срок за подаване

Предоставяне на услуги по охрана на имоти

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2017-0094 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/AllItems.aspx Процедура: Открита процедура Описание: Настоящата обществена поръчка е за „Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“ по

Осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ – Пловдив

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив Номер: 00145-2017-0093 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/plv Процедура: Открита процедура Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща