НОИ

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2017-0259 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от

Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2015-0185 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=307&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19&RecSrc=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19 Процедура: Договаряне Описание: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян” Допълнителна информация – тук

Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас Номер: 00145-2017-0240 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в

Дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово Номер: 00145-2017-0239 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/gab Процедура: Открита процедура Описание: Услугите по охрана включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна

Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас Номер: 00145-2017-0240 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в

Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2017-0230 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата, находяща се на адрес: град Самоков, пл.Захари Зограф №1,

физическа охрана на обособено работно място

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пазарджик Номер: 00145-2017-0202 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/paz Процедура: Открита процедура Описание: Ежедневна физическа охрана на обособено работно място в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, находяща се на адрес: гр. Пазарджик,

Осигуряване на дневна физическа въоръжена охрана, контролно пропускателен режим и СОТ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище Номер: 00145-2017-0186 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/ Процедура: Открита процедура Описание: Опазване на имуществото на ТП на НОИ -Търговище и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна физическа въоръжена

Предоставяне на услуги по охрана на имоти

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Шумен Номер: 00145-2017-0192 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/shu Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен” с посочени

Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Добрич Номер: 00145-2017-0169 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/dob Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите, ползвани от ТП на НОИ –