НОИ

Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца Номер: 00145-2017-0126 Адрес на профила на купувача: http://tenders-public.nssi.bg/tp/vra Процедура: Открита процедура Описание: Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на

Дневна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол Номер: 00145-2017-0128 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/jam Процедура: Открита процедура Описание: Определеният предмет, включва организиране и осъществяване в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол на: дневна невъоръжена физическа охрана, всеки работен ден

Физическа охрана и охрана със СОТ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“ Краен срок за подаване

Предоставяне на услуги по охрана на имоти

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2017-0094 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/AllItems.aspx Процедура: Открита процедура Описание: Настоящата обществена поръчка е за „Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“ по

Осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ – Пловдив

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив Номер: 00145-2017-0093 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/plv Процедура: Открита процедура Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща

Осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ – София

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2017-0059 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ – София област в

Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2017-0021 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на

Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2017-0021 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на

Дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово Номер: 00145-2016-0221 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/gab Процедура: Открита процедура Описание: Услугите по охрана включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна

Денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Териториално поделение на НОИ – Шумен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Шумен Номер: 00145-2016-0040 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/shu/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=469&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fshu%2F2014%2F27%2D2016%2D1015%2D27%2D51&RecSrc=%2Ftp%2Fshu%2F2014%2F27%2D2016%2D1015%2D27%2D51 Процедура: Открита процедура Описание: 1. Денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Териториално поделение на НОИ – Шумен (ТП) и прилежащите площи, с адрес: