НОИ

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2015-0090 Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на сградата на ТП на НОИ – София област за срок от две години Краен срок за

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Плевен Номер: 00145-2015-0063 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/pln/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=107&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fpln%2F2014%2F14%2D2015%2D44&RecSrc=%2Ftp%2Fpln%2F2014%2F14%2D2015%2D44 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предметът на поръчката е „Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Плевен“. Обекти

Охрана към Териториално поделение на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София – град /предишно наименование – Столично управление „Социално осигуряване“/ Номер: 00145-2015-0051 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/soc/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=34&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsoc%2F2014%2F21%2D2015%2D63&RecSrc=%2Ftp%2Fsoc%2F2014%2F21%2D2015%2D63 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на охрана със СОТ на приемната на ТП на НОИ-София –

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“ Краен срок

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“ Краен срок

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Хасково

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Хасково Номер: 00145-2015-0018 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/has/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=33&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fhas%2F2014%2F26%2D2015%2D36&RecSrc=%2Ftp%2Fhas%2F2014%2F26%2D2015%2D36 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана със СОТ на архивохранилище на ТП на НОИ – Хасково. Дейността по охрана на архивохранилището се извършва със

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово Номер: 00145-2014-0266 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/gab/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=124&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fgab%2F2014%2F07%2D2014%2D103&RecSrc=%2Ftp%2Fgab%2F2014%2F07%2D2014%2D103 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ- Габрово и

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Монтана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Монтана Номер: 00145-2014-0253 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/mon/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=49&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fmon%2F2014%2F11%2D2014%2D154&RecSrc=%2Ftp%2Fmon%2F2014%2F11%2D2014%2D154 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на физическа дневна невъоръжена охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ –

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кюстендил

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кюстендил Номер: 00145-2014-0249 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kus/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=33&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fkus%2F2014%2F09%2D2014%2D212&RecSrc=%2Ftp%2Fkus%2F2014%2F09%2D2014%2D212 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: “Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност на административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. “България”

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище Номер: 00145-2014-0228 Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: “ Охрана на сградите на ТП на НОИ -Търговище“ на адреси : ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ №1