НОИ

Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2017-0230 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата, находяща се на адрес: град Самоков, пл.Захари Зограф №1,

физическа охрана на обособено работно място

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пазарджик Номер: 00145-2017-0202 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/paz Процедура: Открита процедура Описание: Ежедневна физическа охрана на обособено работно място в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, находяща се на адрес: гр. Пазарджик,

Осигуряване на дневна физическа въоръжена охрана, контролно пропускателен режим и СОТ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище Номер: 00145-2017-0186 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/ Процедура: Открита процедура Описание: Опазване на имуществото на ТП на НОИ -Търговище и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна физическа въоръжена

Предоставяне на услуги по охрана на имоти

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Шумен Номер: 00145-2017-0192 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/shu Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен” с посочени

Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Добрич Номер: 00145-2017-0169 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/dob Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите, ползвани от ТП на НОИ –

Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Силистра Номер: 00145-2017-0170 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sil Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-известителна техника в имоти на ТП на НОИ – Силистра. Краен срок

Извършване на дейности по осъществяване на охрана на имоти на ТП на НОИ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора Номер: 00145-2017-0164 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/stz Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на настоящата поръчка включва извършване на дейности по осъществяване на охрана на имоти на ТП на НОИ, гр. Стара

Осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив Номер: 00145-2017-0158 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/plv Процедура: Открита процедура Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2017-0142 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от

Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца Номер: 00145-2017-0126 Адрес на профила на купувача: http://tenders-public.nssi.bg/tp/vra Процедура: Открита процедура Описание: Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на