НОИ

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол Номер: 00145-2015-0125 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/jam/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=71&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fjam%2F2014%2F28%2D2015%2D64&RecSrc=%2Ftp%2Fjam%2F2014%2F28%2D2015%2D64 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за предоставяне на услуги по физическа охрана, пропускателен режим и

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2015-0104 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=34&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D42&RecSrc=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D42 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника в сградата на ТП на НОИ – Кърджали, в работните дни – след

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2015-0105 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=35&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D43&RecSrc=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D43 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на дневна физическа охрана на помещенията в административната сграда, в която се помещава (на основание договор за наем

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2015-0090 Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на сградата на ТП на НОИ – София област за срок от две години Краен срок за

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Плевен Номер: 00145-2015-0063 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/pln/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=107&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fpln%2F2014%2F14%2D2015%2D44&RecSrc=%2Ftp%2Fpln%2F2014%2F14%2D2015%2D44 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предметът на поръчката е „Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Плевен“. Обекти

Охрана към Териториално поделение на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София – град /предишно наименование – Столично управление „Социално осигуряване“/ Номер: 00145-2015-0051 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/soc/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=34&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsoc%2F2014%2F21%2D2015%2D63&RecSrc=%2Ftp%2Fsoc%2F2014%2F21%2D2015%2D63 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на охрана със СОТ на приемната на ТП на НОИ-София –

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“ Краен срок

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“ Краен срок

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Хасково

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Хасково Номер: 00145-2015-0018 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/has/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=33&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fhas%2F2014%2F26%2D2015%2D36&RecSrc=%2Ftp%2Fhas%2F2014%2F26%2D2015%2D36 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана със СОТ на архивохранилище на ТП на НОИ – Хасково. Дейността по охрана на архивохранилището се извършва със

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово Номер: 00145-2014-0266 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/gab/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=124&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fgab%2F2014%2F07%2D2014%2D103&RecSrc=%2Ftp%2Fgab%2F2014%2F07%2D2014%2D103 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ- Габрово и