НОИ

Осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ – София

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2017-0059 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ – София област в

Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2017-0021 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на

Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2017-0021 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на

Дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово Номер: 00145-2016-0221 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/gab Процедура: Открита процедура Описание: Услугите по охрана включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна

Денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Териториално поделение на НОИ – Шумен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Шумен Номер: 00145-2016-0040 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/shu/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=469&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fshu%2F2014%2F27%2D2016%2D1015%2D27%2D51&RecSrc=%2Ftp%2Fshu%2F2014%2F27%2D2016%2D1015%2D27%2D51 Процедура: Открита процедура Описание: 1. Денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Териториално поделение на НОИ – Шумен (ТП) и прилежащите площи, с адрес:

Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кюстендил Номер: 00145-2016-0181 Адрес на профила на купувача: http://tenders-public.nssi.bg/tp/kus Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност по обособени позиции Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен Номер: 00145-2016-0122 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sli Процедура: Открита процедура Описание: Изпълнението на поръчката включва: 1. Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ-Сливен. 2. Охрана със

Предоставяне на услуги по охрана за сгради

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2016-0107 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var Процедура: Открита процедура Описание: „Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“ Краен срок за подаване на оферти или заявления

Предоставяне на услуги по охрана в помещения

Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Велико Търново; /предишно наименование – Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Велико Търново/ Номер: 00145-2016-0112 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vtr Процедура: Открита процедура Описание: Предоставяне на услуги по охрана

Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2016-0107 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var Процедура: Открита процедура Описание: „Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“ Краен срок за подаване на оферти или заявления