НОИ

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0193 Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП Описание: Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ №4” Състояние:

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0190 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на имот – Почивен дом „Строител“ Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/09/2014 16:30 Състояние: Отворена Допълнителна информация – тук

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0190 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на имот – Почивен дом „Строител“ Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2014 16:30 Състояние: Отворена Допълнителна информация – тук

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца Номер: 00145-2014-0185 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и осигуряване на

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2014-0177 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Изпълнението на поръчката включва дневна физическа охрана в сградата на Възложителя от двама охранители, покриващи времето от 07.00 до 19.00 часа. Услугата се извършва ежедневно,

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2014-0165 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ №4” Краен срок

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен Номер: 00145-2014-0160 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осъществяване на физическа невъоръжена дневна охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен, бул.”Ст. Караджа” №10 и охрана със

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Велико Търново

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Велико Търново Номер: 00145-2014-0155 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана със СОТ на помещения в сградите, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново Краен срок за подаване на оферти или заявления за

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Шумен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Шумен Номер: 00145-2014-0152 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на сградите на ТП на НОИ – Шумен Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/10/2014 16:30 Състояние: Отворена Допълнителна информация

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2014-0134 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на