НОИ

Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Русе Номер: 00145-2018-0029 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/rus/2014/Forms/2018.aspx Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по: 1. осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана на пунктове с пропускателен режим

Охраната на административната сграда на ТП на НОИ – Перник

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Перник Номер: 00145-2018-0025 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/per Процедура: Открита процедура Описание: Охраната на административната сграда на ТП на НОИ – Перник ще се осъществява 24 часа в денонощието, както следва: – Дневна

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2017-0259 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана охрана със СОТ на охраняваните обекти с цел опазване на имуществото

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Разград Номер: 00145-2017-0214 Адрес на профила на купувача: https://tenders.nssi.bg/tp/raz/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=715&FolderCTID=0x0120D5200042369 Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана охрана със СОТ на охраняваните обекти с цел опазване на имуществото на ТП на НОИ –

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2017-0259 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от

Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2015-0185 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=307&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19&RecSrc=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19 Процедура: Договаряне Описание: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян” Допълнителна информация – тук

Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас Номер: 00145-2017-0240 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в

Дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово Номер: 00145-2017-0239 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/gab Процедура: Открита процедура Описание: Услугите по охрана включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна

Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас Номер: 00145-2017-0240 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в

Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2017-0230 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата, находяща се на адрес: град Самоков, пл.Захари Зограф №1,