НОИ

Осигуряване дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ловеч Номер: 00145-2016-0022 Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим, и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на

Охранител или чистач – най-популярните професии за пенсионерите

Охранител, продавач в магазин или на сергия, нископлатен общ работник и чистач във ведомство са най-популярните професии за пенсионерите, с които те успяват да допълнят доходите си. Това съобщава в новия си брой в. “Клуб 100”, като цитира данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за хората, които

Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив Номер: 00145-2015-0129 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/plv/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=231&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fplv%2F2014%2F15%2D2015%2D146&RecSrc=%2Ftp%2Fplv%2F2014%2F15%2D2015%2D146 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана в административната сграда на ТП на НОИ

Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2015-0130 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=245&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D01%2D22&RecSrc=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D01%2D22 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”. Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на

Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград Краен срок

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол Номер: 00145-2015-0125 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/jam/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=71&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fjam%2F2014%2F28%2D2015%2D64&RecSrc=%2Ftp%2Fjam%2F2014%2F28%2D2015%2D64 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за предоставяне на услуги по физическа охрана, пропускателен режим и

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2015-0104 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=34&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D42&RecSrc=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D42 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника в сградата на ТП на НОИ – Кърджали, в работните дни – след

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали Номер: 00145-2015-0105 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=35&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D43&RecSrc=%2Ftp%2Fkar%2F2014%2F08%2D2015%2D43 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на дневна физическа охрана на помещенията в административната сграда, в която се помещава (на основание договор за наем

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2015-0090 Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охрана на сградата на ТП на НОИ – София област за срок от две години Краен срок за

Охрана към Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Плевен Номер: 00145-2015-0063 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/pln/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=107&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fpln%2F2014%2F14%2D2015%2D44&RecSrc=%2Ftp%2Fpln%2F2014%2F14%2D2015%2D44 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предметът на поръчката е „Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Плевен“. Обекти