Пътниците на авиолиниите във Великобритания вече могат да отказват да преминат през устройства за сканиране на цялото тяло, поради здравословни или интимни причини, съобщава Computerworlduk.com Пътниците отказващи да преминат през скенера обаче, ще трябва да бъдат подложени на ръчна проверка от служителите по сигурността. Преди на пътниците,