контрол на достъпа

Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Смолян Номер: 00044-2018-0047 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян: 1. Охрана със СОТ на администр.сгради и

Турникетите в системата за контрол на достъпа

Турникетите са съоръжения, които са предназначени да управляват и регулират човешки потоци, най-често на входовете (изходите) на сгради. Те са част от системите за контрол и управление на достъпа до метростанции, производствени предприятия, търговски, спортни и развлекателни обекти и пр. Човек, преминавайки през турникет, обикновено трябва да

Системи за сигурност на най-охраняваните обекти и сгради

Сигурността е широко понятие. Днес, във времето,  в което тя е ключов отрасъл и от първостепенна важност, се дават стотици милиарди левове годишно за осигуряване на сигурност. “Security” браншът се разделя на десетки по-малки ниши и всяка една фирма е тясно специализирана в нещо – физическа охрана,

Кога е оправдана инвестицията в „контрол на достъпа“

Можете да оцените нуждата ви от инвестиране в електронна система за контрол на достъпа като си зададете следните три въпроса: 1) Имам ли нужда от отчет, т.е. час и дата за всяко отваряне, или опит за отваряне на вратата? 2) Трябва ли различните служители да имат различни

Как работи електронната система за контрол на достъпа

В най-простата си форма, системата за контрол на достъпа се състои от механизъм за електронно заключване, четец (като четец на карти), и някаква форма на електронно управление. Почти всеки е имал опит с отключване на вратата от домофона в контролирана среда. Процесът е нещо подобно: след разпознаване

Автоматична адаптация на видеокамерите към осветеността

Руският портал Секюрити Фокус http://www.secfocus.ru/ е създаден от руската индустрия в областта на безопасността. Основни негови теми са видеонаблюдението, системите за охрана и системите за контрол на достъпа. Сред неговите автори са известни имена на преподаватели и инженери, с кариери в този професионален отрасъл. Предлагаме ви една