книга

В Турция съставиха речник на тероризма

В Турция съставиха речник на тероризма. Той е бил създаден от Турското ведомство за обществен ред и сигурност, и е с обем от 802 страници. Той е концентриран върху различни терористични групировки. В него се разглеждат термини като „промиване на мозъци“, „пета колона“, „национална алармена система“ и

Международна сигурност. Десет избрани студии

Сборникът „Международна сигурност. Десет избрани студии“ (съставител: Борислав Найденов) съдържа изследвания в сферата на международната сигурност и международните отношения, които третират едни от най-острите противоречия, пред които е била изправена международната общност в края на XX век и началото на XXI век. Някои от тези проблеми, например

Матрични решения на националната сигурност

Идеята на настоящата книга (автори Валери Лазаров и Румен Гюров) е търсене на възможност за един интригуващ синтез. Синтез на озъбената несигурност и системното преодоляване, на разузнаването и аналитичната методология. Остротата на геостратегическите предизвикателства е синтезирана в глобална представа. Глобална едновременно в буквалния смисъл на обстановката по

Теория на международната сигурност

Книгата (автор проф. д-р Георги Стефанов) е предназначена както за студентите, изучаващи теорията на международните отношения, така и за политици, дипломати, журналисти и за всички, които са изкушени от познанието за тази най-голяма и сложна система от трансгранични отношения, от която зависи не само съдбата на страни

Сигурност и обществен ред

Настоящият сборник включва авторски коментари на Веселин Вучков и Бойко Славчев, публикувани на страниците на печатната периодика или в електронните новинарски сайтове (в.“Дневник“, в.“Сега“, Mediapool.bg и др.). Добавени са и няколко правни консултации от страниците на вестниците, както и малко на брой научни публикации, които имат актуално

Национална и международна сигурност

Книгата е от авторски колектив в състав: Валери Рачев, Величка Милина, Георги Бахчеванов, Георги Карамфилов, Йордан Баев, Л. Велкова, М. Манев, Н. Бекярова, С. Воденичарски, С. Мичев, Цв. Семерджиев. Сигурността е едно от най-употребяваните, но многозначни съвременни понятия. Темата за сигурността е увлекателна, защото засяга проблемите на

Равнища на сигурност

Изданието (автор: проф. Димитър Йончев) представя основните идеи и направления в областта на сигурността. Отделните части обхващат – дефиниране на сигурността, среда на сигурност, система на сигурност, лична сигурност, групова сигурност, държавна сигурност, регионална сигурност, световна сигурност, национална и международна сигурност. Представени са основни автори и изследвания

Психологията в оперативно-разузнавателната дейност

Учебното пособие, с автор Антонина Кардашева, е предназначено за обучение на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Защита на националната сигурност“ и „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“. Учебната дисциплина „Специална психология“ е елемент от модула на задължителния блок на учебните дисциплини в УНК

Аматьори и професионалисти

Авторът на книгата Палми Ранчев споделя: „Някога бях боксьор, после станах треньор, директор на вестник, журналист на свободна практика, бодигард на още по-свободна. Бях арендатор на няколко фалирали едно след друго кафенета, без да изчерпвам с подобно изброяване заниманията си. Най-дълъг стаж имам в кръстосването на улиците.

Да обучим бодигард

Книгата „Да обучим бодигард: бойно-приложни техники и психофизическа подготовка“ на Маноил Манев представлява методическо ръководство за професионални лични гардове. Описаните техники имат за цел да повишат увереността и самочувствието на упражняващите тази сложна и високоотговорна професия. На преден план са изведени реакциите в рискови ситуации, работата и