физическа охрана

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан

Физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен Номер: 00145-2018-0083 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sli Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата поръчка е: – физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ –

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО Номер: 01379-2018-0006 Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=MmZHU1F5N3BYQ2JWUThCLzZKdWJQYVlxendnZUN1VC9VQ1NLVkN6UXdndz0= Процедура: Договаряне Описание: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на ВЛ 400 кV Родина Допълнителна информация – тук

Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Варна Номер: 00530-2018-0040 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 Процедура: Открита процедура Описание: „Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград Номер: 00220-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://vikblg.com Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуги по осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

Въоръжена физическа охрана

Възложител: Община Плевен Номер: 00226-2018-0021 Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y Процедура: Публично състезание Описание: Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Въоръжена физическа охрана на „Каменен мост на р. Вит и Паметник на победата”, находящи се в землището на

Денонощна физическа въоръжена охрана на военно формирование

Възложител: Командване на военноморските сили, гр.Варна Номер: 02899-2018-0003 Адрес на профила на купувача: http://www.navy.mod.bg/?page_id=14778 Процедура: Открита процедура Описание: 1.Поръчката е разделена на две обособени позиции 2 (две) обособени позиции (ОП) 1.1. ОП №1 – „Денонощна физическа въоръжена охрана на военно формирование (в.ф.) 34960–Варна” в съответствие с ТС

Осъществяване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ)

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Шумен Номер: 00044-2018-0029 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ), както и с невъоръжена физическа охрана на сгради, стопанисвани от ОПУ –

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО Номер: 01379-2018-0006 Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=MmZHU1F5N3BYQ2JWUThCLzZKdWJQYVlxendnZUN1VC9VQ1NLVkN6UXdndz0= Процедура: Договаряне Описание: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на ВЛ 400 кV Родина Допълнителна информация – тук

Осъществяване на физическа охрана на обекти на Институт по лозарство и винарство – Плевен

Възложител: Институт по лозарство и винарство – Плевен Номер: 00828-2018-0001 Адрес на профила на купувача: http://ilv.my.contact.bg/index.htm Процедура: Пряко договаряне Описание: Осъществяване на физическа охрана на обекти на Институт по лозарство и винарство – Плевен: „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА“ – в местността „Томовското“ на изхода на град Плевен в посока