БСК

Анализ на състоянието и развитието на отрасъл „Охрана“

Българска стопанска камара публикува Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони. Интерес за читателите на SECURITY.BG представлява секторът „Охрана“, с който може да се запознаете тук:

Господин Добриков Господинов е охранител на 2013 година

На церемония, състояла се в заседателната зала на Българската стопанска камара в София бе представена „Пътна карта за развитието на частните услуги за сигурност“ и бяха отличени призьорите в конкурса „Охранител на годината-2013“. Организатори на събитието бяха Българската камара за охрана и сигурност (БКОС), Българската стопанска камара

Секторен компетентностен модел “Частна охранителна дейност”