Благоевград

Циганската махала в Благоевград осъмна окупирана от жандармерията

Тази сутрин циганската махала в Благоевград осъмна окупирана от жандармерията от София и десетки полицаи от Благоевград. Непотвърдената информация е че се извършва специализирана полицейска операция, която е била разпоредена от главния секретар на МВР. Няколко буса на жандармерията и полицейски автомобили са запречили входа на махалата.

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград Номер: 00220-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://vikblg.com Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуги по осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Благоевград Номер: 00044-2018-0028 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Благоевград за период от 2

15 служители на ДАИ – Благоевград са изведени с белезници от сградата на администрацията в града

15 служители на ДАИ – Благоевград са изведени с белезници от сградата на администрацията в града. Акцията е проведена съвместно от Спецпрокуратурата, ГДБОП и ДАНС. А началото и е било в 7 часа тази сутрин. В момента сградата се охранява от полицията, а антимафиотите са изкарвали даяджиите

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Етрополе към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2017-0137 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/orders_new/order/4/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/,

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Етрополе към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2017-0137 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/orders_new/order/4/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/,

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Тетевен към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2017-0177 Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-teteven.com/ Процедура: Открита процедура Описание: Обектът на поръчката е осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,

Охрана със сигнално-охранителна техника на Административна сграда

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Рибарица към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2017-0146 Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-ribarica.com/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Обектът на обществената поръчка “Охрана със сигнално-охранителна техника на Административна сграда на ТП ДГС

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/,

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Етрополе към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2017-0137 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/orders_new/order/4/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/,

Физическа охрана и охрана със СОТ

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2015-0026 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=66&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D23 Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“ Краен срок за подаване