Според МВР битовата престъпност в България намалява, сочи статия във вестник „24 часа“. Според годишния анализ на  Главна дирекция “Национална полиция” за 2012 г  – за изминалата година са регистрирани около 102 хиляди криминални престъпления, което въпреки че е голям брой е  с около 10% по-малко от престъпленията извършени през 2011 – 113 хиляди. За 2010 пък са регистрирани 130 000 престъпления.

Според доклада на МВР общата престъпност намалява, но битовата расте, въпреки всички предприети мерки. Няма точна статистика за битовата престъпност, но всички институции признават, че не спира да нараства, а най-лошото е, че, според изследване, над 46% от българите, жертва на подобен тип криминални деяния, не подават жалби.

Според Пламен Орешарски в момента кражбите, грабежите, убийствата, изнасилванията и други подобни са 67% от общата престъпност в страната. Кражбите отново взимат най-голям дял – “От престъпленията против собствеността кражбите имат най-висок относителен дял – 85,7%. През 2012 г. са регистрирани 59 860 престъпления при 67 570 за 2011 г., което е намаление от 11,4%”, сочат данните в годишния анализ на дейността на МВР за 2012 г.

Интересно е, че данните от доклада на 112 са коренно различни.  Там са регистрирани 60 процента увеличение на инцидентите за 2012-а спрямо предходната година. Сигналите за престъпления против собствеността са над 90 000 за 2012 г. при 55 700 за 2011-а. Постъпилите реални сигнали през 112  за 2012 пък са почти два пъти по-големи от тези през 2011 година.

Според доклада на МВР, нарастването на битовата престъпност идва от:

– задълбочаващата се финансово-икономическа криза и негативното й влияние върху младежката безработица;

– отрицателните демографски показатели;

– миграцията на населението към големите областни градове и обезлюдяването на малките населени места;

– незавършените интеграционни процеси на някои групи от населението;

– дефицитите в образованието, културата, възпитанието на младите хора като следствие от липсата на далновидна политика в тази сфера на обществения живот.

Интересно е, че 400 хиляди са спренитите дела за кражби през последните 20 години, че 90% от престъпниците са мъже и че 40% от всички, извършили битови престъпления, имат влезли в сила присъди за същите престъпления…

Print Friendly, PDF & Email