Осигурява защита посредством филтрация на информацията, вследствие на което взема решение за разпространението и в или от информационната система, на основа зададени правила. Названието firewall възниква от името на стена, която дели къщата на две части – за защита от пожар. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email