Съвкупност от свойства на системата, които осигуряват доверие в техническата и реализация. Включва не само качеството на реализираните  средства за защита, но и процедурите за разработка, както и начините за решаване на поставените задачи. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email