Обединяват функциите на модема и шифриращото устройство. Работят в асинхронен или синхронен режим по комутируеми или арендовани канали. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email