Осигурява цялостностконфиденциалностдостъпност на информацията при нейното предаване по комуникационни канали. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email