Нещо (действие, бездействие, средство и т.н.), което съдейства за нарушаване на политиката за сигурност (например загуба на цялостност или конфиденциалност)

Потенциално възможно произшествие, преднамерено или не, което може да окаже нежелателно въздействие на самата система, както и наинформацията, съхранявана в нея. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email