Опит за неправомерна промяна на информацията, обикновено реализирана чрез метода прихващане. При нея хакера прихваща трафика и има възможност да замени, добави или унищожи информация. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email