Получаване на информация, за ползването на която липсва разрешение. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email