Най-простия вид преобразуване, състоящ се в замяна символите на изходния текст с други от същия алфавит по повече или по-малко ­сложно правило. За осигуряване на висока криптоустойчивост е необходимо използването на големи ключове. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email