Подпомага системните и мрежови администратори, като ги осигурява със статистически данни за нормалното функциониране на системата, като цяло и на отделните и части. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email