Установяване на съответствие между приетата и предадена информация с помощта на логически методи. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email