Изпълнява функция на реакция на системата на нарушаване на сигурността. Реализира се чрез механизми като прекъсване на връзката или работата, отказ на достъп, временно лишаване от права, Вписване в „ черен” списък и т.н. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email