Неудачна характеристика, която прави възможно възникването на заплахи. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email