Използването на информационни системи е свързано с определена съвкупност от рискове. Когато възможната загуба  е неприемливо голяма е необходимо да се приемат икономически оправдани мерки за защита. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email