Съвкупност от методи и процедури, осъществяващи определяне и управление на криптографски ключове, използвани от оторизирани обекти. Услугата е задължителна при прилагане на криптографски функции в предоставяните услуги. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email