В анализираната система се определят профили за всички нейни обекти. Всяко отклонение в изпълнявания профил от еталонния се счита за несанкционирана дейност. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email